Ефективно общуване

Комуникацията е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми, обменят информация.

Информационната обмяна включва създаване, редактиране и изпращане на съобщения или информация. Има много начини на комуникация и много различни методи, като речта и езика са само част от комуникативния процес.

НАУКА ЗА ХОРАТА БЪЛГАРИЯ е иновантивна организация, ангажирана с изследователска дейност в сферата на съвременната социална динамика, човешките взаимоотношения, невербалната комуникация и социлогията. Организацията разработва и въвежда ефективни и доказани методи за усъвършенстване на комуникационните умения  както на индивидуални и корпоративни клиент, така и в полза на обществото.

БИЗНЕС

ЛИДЕРСТВО

ПРЕГОВОРИ

ОБЩУВАНЕ

ВРЪЗКИ

ХАРИЗМА

ДЕКОДИРАНЕ

НАШИЯТ ЕКИП

Портретна снимка на Ина ИвановаИна Иванова е организационен психолог и съосновател на "Наука за хората" - компания, която предоставя обучения и консултантски услуги в сферата на ефективото общуване, невербалната комуникация, изграждането на имидж. Работи с действащи политици, популярни личности, мениджъри и предприемачи.

В работата си тя е лицензирана да преподава най-съвременните методи, разработени от водещите специалисти по публично поведение Science of People, LLC в САЩ. Ина е единственият техен представител за територията на България и Източна Европа.