Комуникацията е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми, обменят информация.

Информационната обмяна включва създаване, редактиране и изпращане на съобщения или информация. Има много начини на комуникация и много различни методи, като речта и езика са само част от комуникативния процес.

НАУКА ЗА ХОРАТА БЪЛГАРИЯ е иновантивна организация, ангажирана с изследователска дейност в сферата на съвременната социална динамика, човешките взаимоотношения, невербалната комуникация и социлогията. Организацията разработва и въвежда ефективни и доказани методи за усъвършенстване на комуникационните умения  както на индивидуални и корпоративни клиент, така и в полза на обществото.

БИЗНЕС

ЛИДЕРСТВО

ПРЕГОВОРИ

ОБЩУВАНЕ

ВРЪЗКИ

ХАРИЗМА

ДЕКОДИРАНЕ

НАШИЯТ ЕКИП

Ина Иванова

Експерт по невербална комуникация и социална динамика.

Защитени магистърски степени по “Реторика” и “Трудова организационна
психология” в СУ “Климент Охридски”.

Ина е посветила времето си на изучаване на човешкото поведение и разработва и използва модерни подходи за разбирането и овладяването на нюансите на социалното общуване.

Тя е единственият акредитиран и сертифициран експерт и представител на изследователската лаборатория за човешко поведение Science of People USA за Източна Европа и България.

Ина изследва в световен мащаб публичното поведение и техниките, които използват влиятелните личности, политици и знаменитости, за да изпращат правилно своето послание и да ангажират вниманието и емоциите на хората.

Тя има богат опит в продажбите и изграждането на личен бранд, като е работила за едни от най-големите компании в страната.

Експертите на Наука за хората България са обучени и сертифицирани от водещите организации в сферата на невербалната комуникация Science of People и Paul Ekman Group